Przeskocz do treści

Regulamin konkursu „Wymyśl temat kolejnego odcinka bezpiecznego podcastu”

 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie „Wymyśl temat kolejnego odcinka bezpiecznego podcastu” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu są Wiktor Szymański, Marcin Gromek i Łukasz Basa prowadzący serwis https://bezpieczny.blog/ oraz bezpieczny podcast.
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie z którym każdy uczestnik powinien się zapoznać.
 4. Konkurs trwa od dnia 30.10.2020 do dnia 5.11.2020 włącznie.
 5. Organizator ogłosi wyniki Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://bezpieczny.blog.
 7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia. Jeżeli nie masz 18 lat, poproś rodziców o zgodę.
 8. Warunkiem uczestnictwa jest: zaakceptowanie tego Regulaminu oraz wykonanie Zadania konkursowego.
 9. Zadanie konkursowe (dalej "Zadanie") polega na wymyśleniu tematu dla kolejnego odcinka bezpiecznego podcastu i opublikowanie go w serwisie Twitter lub Facebook oznaczając oficjalny profil bezpiecznego bloga.
 10. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa, w tym prawaautorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową i zostaną usunięte.
 11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora (dalej „Komisja”). Przy wyborze zwycięzców Komisja weźmie pod uwagę takie kryteria jak kreatywność, pomysłowość oraz to, czy dany temat będzie interesujący dla słuchaczy.
 12. Komisja wybierze dwa zwycięskie zgłoszenia, których autorzy otrzymają nagrodę w postaci książki "Królestwo kłamstw" wydanej przez Wydawnictwo Literacke.
 13. Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie przez zwycięzcę paczkomatu na który nagroda zostanie wysłana. Nie wysyłamy nagród poza granice Polski.
 14. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, ale ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody.
 15. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: [email protected].
 16. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz .1540 z póź. zm.).